Kategorie

Najnowsze aukcje

Aktualnie brak najnowszych aukcji

Kończące się aukcje

Aktualnie brak kończących się aukcji

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

I. Informacje podstawowe:
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gabix.pulawy.pl prowadzony jest przez firmę "GABIX" Jacek Ratajczyk z siedzibą w Puławach, ul. Leśna 23/3 , 24-100 Puławy, NIP: 716-210-42-42, REGON 061409635.
2. Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Zakupów w naszym sklepie może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia oraz każda osoba prawna.

4. Jako dowód zakupu wystawiamy RACHUNEK . . W tym przypadku klient zobowiązany jest podać dane do rachunku przy składaniu zamówienia. Klient upoważnia firmę "GABIX Jacek Ratajczyk"do wystawienia rachunku bez konieczności uzyskania jego podpisu.
5. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

6. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu, wniesienia towaru ani szkolenia w zakresie obsługi.

7. Korzystanie z serwisu i dokonywanie zakupów w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II Zamówienia i i potwierdzenia

Zamówienia można składać:

www.gabix.pulawy.pl

2. Zamówienia w sklepie należy złożyć poprzez prawidłowe wypełnienie formularza z danymi faktycznymi Zamawiającego.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
4. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzania zamówienia. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GABIX zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, o ile będzie taka możliwość.
5. Ceny towarów są podane w złotych polskich (są cenami brutto). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania promocji.

6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów w trakcie realizacji zamówienia, firma GABIX niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.


III Wysyłka i płatności

1. Standardowy termin realizacji zamówienia, rozumiany jako suma czasu przygotowania wysyłki oraz czasu dostarczenia jej przez kuriera lub pocztę najczęściej wynosi:

- 2-7 dni roboczych od daty wpływu środków na konto bankowe.

W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Nabywca będzie informowany przez nasz serwis o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym nowym terminie realizacji.

2. Akceptujemy następujące formy płatności:

przelew
za pobraniem
rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Wpłata na konto: Sklep internetowy "GABIX" Jacek Ratajczyk

nr.konta:18-2030-0045-1110-0000-0233-4280

3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

4. Nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku. Dlatego też zamówienia złożone w weekendy lub święta, będą realizowane w najbliższych dniach roboczych.

5. Jako dowód zakupu wystawiamy Rachunek. Z chwilą złożenia zamówienia klient upoważnia firmę GABIX do wystawienia rachunku bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

6. Klient może wycofać lub zmienić złożone zamówienie dzwoniąc pod numer:785-213-608 lub e-mailem: gabixpulawy@interia.pl.

7. W trakcie składania zamówienia na formularzu klient ma prawo wyboru dostawy i płatności.

8. Koszty przesyłki uzależnione są od wagi zamówionych towarów. Przy zakupie większej ilości towaru otrzymają Państwo od firmy GABIX e-mail z podaniem kwoty za przesyłkę lub przesyłki zbiorcze. Standardowy cennik za przesyłkę dostępny jest w zakładce "Koszty przesyłki"

IV. Transport zamówionych towarów
1. Realizacją transportu towarów zakupionych w naszym serwisie zajmuje się firma kurierska.Rozładunek zamawianego towaru zapewnia Zamawiający.

2. W chwili odbioru Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i kompletności dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora/kuriera i zgłosić ten fakt pisemnie firmie GABIX. Zgodnie z art.545 § 2 zaniechanie tej czynności może skutkować utratą prawa reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

4. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe chyba że w opisie podane jest inaczej.

5. Dla większości towarów obowiązuje dwu letni okres gwarancji. Niektóre towary objęte są innym okresem gwarancyjnym - informacja taka znajduje się w opisie towaru.

6. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą GABIX. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - Rachunek.

V. Gwarancje, zwroty
1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.Towar należy odesłać na adres Sklep internetowy "GABIX" Jacek Ratajczyk, ul.Leśna 23/3, 24-100 Puławy. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał dowodu zakupu oraz oryginalna karta gwarancyjna, jeżeli została wydana.

2. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych „za pobraniem“.
3. Reklamacje na usterki ujawnione w okresie gwarancji będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez firmę GABIX.

4. Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres Sklep internetowy "Gabix" , w tym koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu ponosi Kupujący.

5. Gwarancji nie podlega:

naturalne zużycie całego wyrobu lub jego części,
uszkodzenie lub wadliwe działanie spowodowane nieprawidłowym, niedbałym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem towaru,
uszkodzenie przedmiotu spowodowane użytkowaniem w niewłaściwym dla niego środowisku,
mechaniczne uszkodzenia wyrobu,
towar przerobiony lub w inny sposób zmieniony.

VI KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci,

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest "Sklep Internetowy GABIX Jacek Ratajczyk ul.Leśna 23/3, 24-100 Puławy.

Dane osobowe Klienta, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Zakupów, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Klienta zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Zakupów, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;(jeśli takie występują)
  • b) aktualizacja Stanu konta Klienta;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Klienta;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Klienta, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Zakupach;
 • cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Klientowi aktualnych towarów i usług;
 • cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Klienta zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Klienta zakupach, transakcjach, jest:

 • cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Klientowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Klienta (profilowanie).

Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji zakupów.

Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Klienta na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Zakupach oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.gabix.pulawy.pl/kontakt , oraz pod adresem e-mail: gabixpulawy@interia.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu na niniejszej stronie www.gabix.pulawy.pl

VII Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z przepisem art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami.

Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy GABIX za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Zdjęcia produktów oraz ich opisy w sklepie GABIX mają charakter informacyjny i są własnością dystrybutorów, producentów i firmy GABIX. Zdjęcia produktu lub jego opis mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego, co może wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego i fotograficznego.Nie może to być jednak podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

Dokładamy jednak starań, aby odpowiadały one jak najbardziej prezentowanym produktom.

5. Szczególna staranność przygotowania opisów produktów w naszym sklepie nie wyklucza jednak pomyłek w tym zakresie. Jednocześnie zobowiązujemy się do natychmiastowej weryfikacji naszych ewentualnych pomyłek.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, listownie lub telefoniczne.

7. Do korzystania i zamawiania towaru w sklepie www.gabix.pulawy.pl. niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z Internet Explorer, Mozilla).

8. Firma GABIX zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o zmianach poinformuje swoich klientów na stronie sklepu.