Kategorie

Najnowsze aukcje

Aktualnie brak najnowszych aukcji

Kończące się aukcje

Aktualnie brak kończących się aukcji

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

Regulamin Aukcji Elektronicznej Internetowego Systemu Składania Ofert Organizowanej przez SKLEP INTERNETOWY "GABIX" Jacek Ratajczyk ul. Leśna 23/3 24-100 Puławy NIP:716-210-42-42 REGON:061409635

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki organizacji, udziału i przeprowadzania elektronicznej aukcji internetowego systemu składania ofert.

Organizatorem Aukcji jest Sklep Internetowy "GABIX" Jacek Ratajczyk ul. Leśna 23/3 24-100 Puławy NIP:716-210-42-42 REGON:061409635

Aukcje Ofert odbywać się będą na stronie internetowej WWW.GABIX.PULAWY.PL

Warunki udziału w Aukcjach

 • Udział w Aukcji może wziąć każda osoba prawna zwana dalej Uczestnikiem Aukcji.

 • W celu wzięcia udziału w Aukcji towarów (nowych) należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.gabix.pulawy.pl

 • W czasie Aukcji Uczestnik będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Uczestnika Aukcji loginu i hasła osobom trzecim

 • Każde konto Uczestnika aktywowane jest na czas nieokreślony.

 • Składanie ofert bez kupna „Aukcja wygrana” spowoduje blokadę IP (konto zostanie zablokowane).

 • Przez okres aktywności konta Uczestnik Aukcji może brać udział we wszystkich aktualnie ogłoszonych zapytaniach ofertowych.

 • Do Aukcji nie zostaną dopuszczeni Uczestnicy Aukcji, których formularz został błędnie wypełniony i nie ma adresu dostawy oraz tel. kontaktowego.

 • Informacje zawarte w formularzach  wykorzystywane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji oraz kupna towaru.

 • Aukcja Produktów ma charakter zamknięty tylko dla Uczestników, którzy założyli konto na stronie:www.gabix.pulawy.pl

 • Wysyłki i formy płatności obowiązują tak samo jak w sklepie Sklep Internetowy GABIX

Organizator Aukcji Produktów zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu o czym Uczestnicy Aukcji zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.gabix.pulawy.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stają się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep Internetowy GABIX zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Aukcji Uczestnika bez podania przyczyny.